Kurkkaa lisätietoja Fysio BikeFit- osiosta!

Optimaalisen pyöräasennon löytäminen ei ole pelkästään pyörän säätämistä pyöräilijälle siten, että tietyt asentokulmat täyttyvät. Netti on täynnä suosituksia esim. polvi- ja lonkkakulmille, löytyy laskennallisia kaavoja oikealle satulakorkeudelle, aerodynaamisista asennoista puhumattakaan. Nämä kaikki voivat toimia hyvinä suuntaviivoina, mutta eivät vielä kerro polkijan yksilöllisistä ominaisuuksista, onko tuo laskennallinen "optimi" asento ylipäätänsä mahdollinen, saatikka järkevä ja tehokas. Kehon liikkeiden ja kuormittumisen ymmärtäminen on avainasemassa, ja tämän vuoksi Euroopassa suurin osa arvostetuista bike fit ammattilaisista on kouluttautuneita fysioterapeutteja tai muita liikuntatieteiden ammattilaisia pohjakoulutukseltaan. 

Fysio Bikefit on kattava projekti, johon kuluu aikaa n. 2-3h.